ฝึกให้ลูกเล่นทีละขั้นตอน ช่วยให้ลูกได้ฝึกการวางแผน ฝึกเรียนรู้ทีละอย่างทำให้ลูกรู้จักที่จะจับต้นชนปลายได้
เทคนิคกิจกรรมฝึก Matching ภาพเงา, Jigsaw, ฝึกพูด, คำศัพท์จากภาพ

วัยนี้เมื่อลูกรู้สึกผิดหวังหรือโมโห ให้คุณพ่อคุณแม่มุ่งเน้นที่การเชื่อมต่อกับลูก เพราะเมื่อเด็กเครียดสารในสมองยังทำงานไม่เต็มที่ เมื่อโมโหจะเกิดฮอร์โมนความเครียดที่ส่งผลให้สมองทำการต่อสู้ด้วยสัญชาติญาณเพื่อความอยู่รอด ด้วยการแสดงออกทางอารมณ์

โรงเรียนที่เข้าใจลูก คือ โรงเรียนที่ตรงกับนิสัยของลูกเรา ลูกชอบกิจกรรม ลูกชอบวินัย ลูกชอบภาษา ลูกอยู่แล้วมีความสุข ลูกพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน ลูกชอบที่จะทำกิจกรรมในสไตล์ของโรงเรียน ลูกสามารถเรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนได้

พ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยสร้างทักษะการเข้าสังคม หรือ SQ ให้ลูก เพื่อให้ลูกพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Line
Messenger
Messenger
Line