Shop

Count the number

30.00 ฿

Count the number

  • เรียนรู้ตัวเลข ความแม่นยำในตัวเลข
  • ฝึกการนับจำนวนให้ถูกต้อง
  • ฝึกสมาธิการทำแบบฝึกหัด
  • กล้ามเนื้อมัดเล็กการหยิบจับ

รายละเอียด

Count the number

  • เรียนรู้ตัวเลข ความแม่นยำในตัวเลข
  • ฝึกการนับจำนวนให้ถูกต้อง
  • ฝึกสมาธิการทำแบบฝึกหัด
  • กล้ามเนื้อมัดเล็กการหยิบจับ

 

อุปกรณ์

ตัวหนีบผ้าไม้ หรือ ปอมปอม

วิธีการ

คุณแม่จับมือลูกชี้เพื่อนับจำนวนในภาพว่ามีเท่าไหร่นะคะ จากนั้นให้ลูกตามหาตัวเลขที่อยู่ด้านล่างเพื่อหาตัวเลขให้สัมพันธ์กับจำนวนที่นับได้  เมื่อเจอคำตอบให้นำตัวหนีบมาหนีบคำตอบไว้ค่ะ