Shop

Play Dough Transportation 2

60.00 ฿

กิจกรรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในวัย 2-5 ปี  

  • พัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
  • การใช้สายตาสังเกต
  • เรียนรู้คำศัพท์ผ่านรูปภาพ

รายละเอียด

กิจกรรรมนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในวัย 2-5 ปี  

  • พัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
  • การใช้สายตาสังเกต
  • เรียนรู้คำศัพท์ผ่านรูปภาพ

วิธีการเล่น ให้ผู้ปกครองและลูกช่วยกันปั้นแป้งโดว์เป็นก้อนกลม ๆ จากนั้นให้ลูกนำไปวางลงในวงกลมบนรูปภาพจนครบทุกตำแหน่งนะคะ