Shop

What is different2

30.00 ฿

ฝึกฝนให้ลลูกรู้จักการสังเกตเปรียบเทียบรูปภาพที่แตกต่างกัน

รายละเอียด

what is different

  • ฝึกการสังเกต
  • เปรียบเทียบภาพเหมือนต่าง
  • ฝึกสมาธิ
  • ฝึกความละเอียดรอบคอบ
  • การจัดลำดับการทำงาน
  • เรียนรู้คำศัพท์จากภาพ

วิธีการ

คุณแม่ให้ลูกสังเกตภาพไปทีละช่อง โดยสังเกตหาภาพที่ต่างจากพวก โดยนำปอมปอม หรือ กระดุม มาวางทับภาพคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ในเด็กบางคนถ้าลูกต้องการเขียนหรือฝึกจับดินสอให้ลูกจับดินสอวาดวงกลมภาพที่ต่างจากพวกค่ะ

ในเด็กเล็กที่ฝึกพูด หรือ ต้องการให้ลูกเรียนรู้คำศัพท์ที่มากขึ้นให้คุณแม่จับมือลูกชี้ไปที่ภาพและให้ลูกพูดคำศัพท์ของภาพนั้น ๆ ตามคุณแม่ค่ะ เช่น Car House Boy Girl เป็นต้นค่ะ