วิ ธีเสริมพัฒนาการลูก เมื่อต้องกั กตั วอยู่บ้าน ในวิถี New Normal

วิ ธีเสริมพัฒนาการลูก เมื่อต้องกั กตั วอยู่บ้าน ในวิถี New Normal

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร คโ ค วิ ด-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลให้การออกนอกบ้าน เป็นสิ่งที่ต้องระมัดร ะ วั ง จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน มีความกังวลและประสบกับข้อจำกัดถึงวิธีการในการเลี้ยงดูลูกน้อย เพื่อการมีพัฒนาการและทักษะที่ดี วันนี้เรามีคำแนะนำจาก พญ. พรนิภา ศรีประเสริฐ หรือ หมอแอม เกี่ยวกับเทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยง่าย ในวิถี New Normal

วิธีเสริมพัฒนาการลูกน้อย เมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน

กำหนดเวลาให้ชัดเจน

เค ล็ ดลั บพื้นฐานข้อแรก คือ คุณพ่อคุณแม่ควรกำหนดเวลาในการทำกิจก ร ร มต่าง ของลูกให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเวลาตื่นนอน เวลารับประทานอาหาร และเวลาเล่น นอกจากจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างวินัยเชิงบวกให้ลูก

ใส่ใจเ รื่ อ งโภชนาการ

ในช่วงกักตัว คุณพ่อคุณแม่หลายคนมักสั่งอาหารจากร้านอาหารนอกบ้านมารับประทาน จึงควรระมัดร ะ วั งเ รื่ อ งความสะอาด สุขอนามัย และหลีกเลี่ยงผงชูรส อาหารที่ใส่ผงชูรสหรือมีรสจัด อาจส่งผลให้ไตของลูกน้อยทำงานหนักเกินไป

เอ็นจอยกับกิจกร ร มภายในบ้านร่วมกัน

เด็กเล็กเป็นวัยที่กำลังมีพลังงานมาก และเมื่อพวกเขาไม่ได้ออกไปเล่นกับเพื่อน คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นเพื่อนเล่นและหากิจกร ร มง่าย ที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้เคลื่อนไหว เสริมสร้างพัฒนาการทางร่ า งกายทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ รวมถึงช่วยฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ อ ย่ า งเช่น รดน้ำต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ล้างจาน หรือเช็ดโต๊ะ

อ ย่ ามองข้ามเสื้อผ้าและกางเกงผ้าอ้อม

เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ใส่ง่าย ทำให้ลูกน้อยเคลื่อนไหวและเรียนรู้ได้อ ย่ า งเต็มที่ เช่นเดียวกันกับการเลือกกางเกงผ้าอ้อมที่ควรเลือกเนื้อผ้าที่อ่อนนุ่ม ซึมซับและระบายอากาศได้ดี เนื่องจากผ้าอ้อมที่หนาจะทำให้ลูกรู้สึกไม่สบายตัว งอแงหงุดหงิดง่าย ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเคลื่อนไหวอ ย่ า งอิสระ ทั้งการพลิกตัว การคลานเดิน รวมถึงการนอนหลับที่ไม่เต็มที่ ที่จะส่งผลต่ออารมณ์และพัฒนาการการเรียนรู้ของลูกได้เช่นกัน

ข้อมูลโดย พญ. พรนิภา ศรีประเสริฐ’ กุมารแพทย์จากเพจ เ รื่ อ งเด็ก by หมอแอม , ผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อมจาก Dodolove , wandeehouse

ภาพจาก unsplash.com

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.

Line
Messenger
Messenger
Line
0