18 เคล็ดลับการสอนสร้างแรงจูงใจ เด็กสมาธิสั้นในห้องเรียน

18 เคล็ดลับการสอนสร้างแรงจูงใจ เด็กสมาธิสั้นในห้องเรียน

ด้วยการเปิดเทอมใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ และ 9.4% ของเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโ ร คสมาธิสั้นในแต่ละปี (ที่มา ) สมาธิสั้นในห้องเรียนจึงเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับผู้ปกครองและครูเหมือนกัน การสอนเด็ กที่เป็นโ ร คสมาธิสั้นอาจเป็นเ รื่ อ งที่ท้าทายอย่างยิ่ง และในขณะที่ผู้ปกครองอย า กปรึกษาเ รื่ อ งที่พักในชั้นเรียนสมาธิสั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะได้รับการตอบสนองตลอดทั้งวันที่เรียน เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตและเรียนรู้ ครูต้องการกลยุทธ์สมาธิสั้นที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจ ปัญหาที่นักเรียนต้องเผชิญ และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ดีที่สุด

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือครูของเด็กที่ต้องดิ้นรนกับการไม่ใส่ใจ สมาธิสั้น และ/หรือความหุนหันพลันแล่น กลยุทธ์ ADHD ชุดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่ ว ยสมาธิสั้นในห้องเรียน (และอื่น ) น่ากลัวน้อยลง

การสอนเด็ กสมาธิสั้น: สิ่งที่คุณต้องรู้

ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในกลยุทธ์ในการสอนเด็ กสมาธิสั้น มีบางสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการให้นักการศึกษาทุกคนรู้เกี่ยวกับสมาธิสั้นในห้องเรียน

อย่ าถือว่าเป็นโ ร คสมาธิสั้น เด็กส่วนใหญ่มักมีปัญหากับลักษณะทั่วไปบางอย่างของสมาธิสั้น เช่น นั่งนิ่ง เป็นเวลานาน ปฏิบัติตามคำแนะนำ และออกกำลังกายควบคุมตนเอง แต่พฤติกร ร มเหล่านี้เริ่มบั่นทอนชีวิตในโรงเรียนและชีวิตที่บ้านของเด็ กอย่างมีนัยสำคัญมีการติดตามผู้ป่ว ยสมาธิสั้นและเด็ กต้องแสดงอาการจำนวนหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะทำการวินิจฉัยได้ แม้ว่าคุณอาจสงสัยว่าเด็ กอย่างน้อยหนึ่งคนในห้องเรียนของคุณเป็นโ ร คสมาธิสั้น (ไม่ได้รับการวินิจฉัย) แต่อย่ าลืมว่าอาการที่คุณพบอาจไม่เกี่ยวข้องกับสมาธิสั้น และอาจเป็นผลมาจากสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เช่น โ ร ควิตกกังวลหรือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้อื่น

ADHD ไม่ได้เกิ ดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดี หากเด็กไม่สามารถนั่งเฉย ทำตามคำแนะนำ และเก็บมือไว้กับตัวเนื่องจากการวินิจฉัยโ ร คสมาธิสั้น โปรดจำไว้ว่าพฤติกร ร มของเธอไม่เกี่ยวข้องกับการข า ดวินัยที่บ้าน ADHD เป็นโ ร คทางระบบประสาทที่ทำให้เด็ กและผู้ดูแลต้องดิ้นรนทุกวัน และการบอกว่าพฤติกร ร มของเด็ กเป็นผลโดยตรงจากการเลี้ยงลูกที่ไม่ดีทั้งที่ใจแข็งและเข้าใจผิด

เด็ กผู้หญิงมีอาการสมาธิสั้นแตกต่างจากเด็ กผู้ชาย ในขณะที่วรรณกssมออนไลน์บางเ รื่ อ งเกี่ยวกับ ADHD ชี้ให้เห็นว่าเด็ กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโ ร คสมาธิสั้นมากกว่าเด็ กผู้หญิงถึง 3 เท่า แต่สถิติเหล่านี้อาจเกิ ดจากการที่ ADHD นำเสนอต่างกันระหว่างทั้งสองเ พ ศ แม้ว่าเด็ กผู้ชายอาจมีแนวโน้มที่จะมีอาการสมาธิสั้น/สมาธิสั้น แต่เด็กผู้หญิงมักจะต่อสู้กับการไม่ใส่ใจมากขึ้น และเนื่องจากอาการของโ ร คสมาธิสั้นในเด็ กผู้หญิงมักจะบอบบางกว่า พวกเขาจึงมักจะไม่ได้รับการวินิจฉัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในระยะย าวต่อความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กผู้หญิง

ADHD อาจทำให้เกิ ดปัญหากับมอเตอร์ได้ดี เด็ กที่เป็นโ ร คสมาธิสั้นมักมีปัญหากับทักษะยนต์ปรับ ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวเล็ก ของมือและนิ้ว ซึ่งทำให้การเขียนด้วยลายมือมีความท้าทายมากขึ้น การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิ ดความยุ่งย ากในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจดและทำงานที่ได้รับมอบหมาย และอาจจำเป็นต้องมีที่พักสำหรับชั้นเรียนสมาธิสั้น

เด็ กที่เป็นโ ร คสมาธิสั้นต้องการผลตอบรับเชิงบวก เมื่อเด็ กมีปัญหาในการให้ความสนใจ มีปัญหาในการทำตามคำแนะนำ พูดไม่ออก และข า ดการควบคุมตนเองที่เหมาะสม พวกเขามักจะได้รับคำติชมเชิงลบมากมายตลอดทั้งวัน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความภาคภูมิใจในตนเองของพวกเขา สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เด็กเหล่านี้จะได้รับคำชมในทุกที่ที่ทำได้

การจัดระเบียบเป็นเ รื่ อ งย ากสำหรับเด็ กที่มีสมาธิสั้น เด็กที่เป็นโ ร คสมาธิสั้นต้องดิ้นรนกับการจัดระเบียบ ซึ่งมักจะทำให้พวกเขามีปัญหา โดยเฉพาะที่โรงเรียน พวกเขาพบว่าเป็นการย ากที่จะวางแผนล่วงหน้าและจัดลำดับความสำคัญ และมักจะลืมที่จะทำงานให้เสร็จทันเวลา หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้เด็ กเอาชนะความท้าทายนี้คือการวางระบบขององค์กร และบังคับใช้การบำรุงรั กษ าระบบเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเมื่อเวลาผ่านไป

ADHD ในห้องเรียน: 12 กลยุทธ์สำหรับครู

ADHD ในห้องเรียนอาจฟังดูน่ากลัวสำหรับครูบางคน แต่ด้วยความรู้ การวางแผน การเตรียมตัว และความอุตสาหะที่เพียงพอ การสอนเด็ กที่เป็นโ ร คสมาธิสั้นสามารถให้รางวัลได้จริง ด้านล่างนี้คือห้องพักในห้องเรียน ADHD และเค ล็ ดลับในการสอนเด็ กที่มีสมาธิสั้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ห้องเรียนสมาธิสั้น

ที่นั่ง. เมื่อคิดแผนผังที่นั่งสำหรับห้องเรียนของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็ ก ที่ไม่ค่อยมีสมาธิและให้ความสนใจได้นั่งในบริเวณที่ปราศจากสิ่งรบกวนสมาธิ หลีกเลี่ยงการนั่งใกล้หน้าต่างหรือใกล้ประตูห้องเรียน และวางตำแหน่งไว้ใกล้กับด้านหน้าห้องให้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้จับตาดูพวกเขา ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม และเข้าไปแทรกแซงได้ตามต้องการ

แบ่งการมอบหมายและการทดสอบลง เด็กที่เป็นโ ร คสมาธิสั้นมักมีปัญหาในการมอบหมายงานในชั้นเรียนให้เสร็จ เนื่องจากไม่มีความสามารถในการแบ่งงานออกเป็นงานที่เล็กกว่าและจัดการได้มากกว่า ใช้เวลาในการเขียนสิ่งที่ต้องทำ (และเมื่อใด) เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้สามารถมองเห็นสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาเป็นภาพ แล้วทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์ไปพร้อมกัน สิ่ งนี้จะต้องได้รับความช่วยเหลือล่วงหน้าในส่วนของคุณ แต่ในที่สุดนักเรียนของคุณจะได้เรียนรู้วิธีแบ่งงานชิ้นใหญ่ออกเป็นชิ้นขนาดพอดีคำที่ไม่ล้นหลาม

สอนและกำกับดูแลความพย าย ามขององค์กร ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เด็กที่เป็นโ ร คสมาธิสั้นมีปัญหากับการจัดระเบียบ ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้มากจากมุมมองของโรงเรียน การใช้เวลาในการสอนกลยุทธ์ขององค์กรเด็ กเหล่านี้ และการดูแลความพย าย ามเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการรั กษ า จะช่วยให้พวกเขามีความรับผิดชอบและติดตามได้ตลอดทั้งปีการศึกษา และเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จทางวิชาการในระยะย าว

อนุญาตให้หยุดพักเพิ่มเติม หากนักเรียนของคุณอย่างน้อยหนึ่งคนพย าย ามที่จะให้ความสนใจเป็นเวลานาน ให้ระบุวิธีที่เหมาะสมที่พวกเขาสามารถหยุดพักได้ตลอดทั้งวันเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดกลุ่มใหม่ได้เมื่อรู้สึกหงุดหงิด และให้การเตื อนความจำเป็นประจำเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าสมาธิของพวกเขาลดน้อยลง สิ่ งนี้จะช่วยปัดเป่าการร ะ เ บิ ดที่รุ นแร งในระหว่างกิจกร ร มที่พวกเขาพบว่ามีความท้าทาย และเมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีรับรู้เมื่อพวกเขาต้องการหยุดพักและดำเนินการตามนั้น

ตั้งสัญญาณเตื อ น. หากคุณมีนักเรียนที่มีปัญหากับการไม่ใส่ใจ หุนหันพลันแล่น และ/หรือการควบคุมตนเองอันเป็นผลจากการวินิจฉัยโ ร คสมาธิสั้น ให้พิจารณาสร้างสัญญาณเตื อ นที่คุณสามารถใช้เพื่อบอกใบ้ที่ไม่ใช่คำพูดแก่เด็ ก วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้เขาหรือเธอมีสมาธิและ/หรือหยุดพักโดยไม่ต้องเรียกเด็ กออกไปต่อหน้าเพื่อนฝูงอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณอาจโบกมือ ดึงใบหู หรือแตะเท้า 3 ครั้งเพื่อเป็นสัญญาณบอกเด็ ก

ใช้ตารางภาพ ตารางแสดงภาพคือการแสดงภาพลำดับเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นโดยใช้รูปภาพ ไอคอน คำ ฯลฯ ห้องเรียนส่วนใหญ่ใช้กำหนดการพื้นฐานที่สรุปกิจกssมต่าง ที่นักเรียนจะเข้าร่วมตลอดทั้งวัน แต่เด็ กบางคนได้รับประโยชน์จากกิจกssมที่มากกว่า โครงร่ า งโดยละเอียดของสิ่งที่จะเกิ ดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาคาดหวังอะไรจากพวกเขาและสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ คลิกที่นี่เพื่อดูแนวคิดการจัดตารางเวลาแบบเห็นภาพ 25 แบบที่ใช้ได้ทั้งที่โรงเรียนและในบ้าน

กลยุทธ์ ADHD ที่ส่งเสริมการมุ่งเน้นและความเข้มข้น

จัดลำดับความสำคัญการออกกำลังกาย เด็ กที่มีปัญหาสมาธิสั้นจำเป็นต้องออกกำลังกายตลอดทั้งวันเพื่อช่วยให้พวกเขาหลั่งพลังงานส่วนเกิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็ กเหล่านี้มีความกระตือรือร้นในระหว่างช่วงพักและในชั้นเรียนออกกำลังกาย มอบหมายงานในชั้นเรียนให้พวกเขา เช่น จดบันทึกในสำนักงานและแจกเอกสารให้เพื่อนร่วมชั้น และหาวิธีที่พวกเขาสามารถหยุดพักระหว่างวันได้ (เช่น เดินขึ้นและลงโถงทางเดินเมื่อ มีปัญหาในการโฟกัส)

ใช้การเสริมแรงเชิงบวก การเสริมแรงเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมที่จะใช้เมื่อเด็ กกำลังแสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านพฤติกร ร ม และในขณะที่การเสริมแรงทั้งในรูปแบบเชิงบวกและเชิงลบสามารถช่วยสอนให้เด็ ก ควบคุมตนเองได้ การวิจัยมักจะแนะนำว่าการเสริมแรงเชิงบวก – การให้รางวัลเด็ กเมื่อเขาหรือเธอ ทำพฤติกร ร มที่ต้องการให้สมบูรณ์เพื่อเพิ่มโอกาสที่เขาจะทำซ้ำพฤติกร ร มอีกครั้ง – เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แผนภูมิสติกเกอร์เป็นรูปแบบการเสริมแรงเชิงบวกที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ ก ได้อย่างมาก และฉันชอบแผนภูมิรางวัลการลบแบบแห้งนี้เนื่องจากคุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิให้เหมาะกับเด็ กแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย

ให้ชัดเจนและรัดกุมเมื่อบอกทิศทาง หากนักเรียนของคุณอย่างน้อยหนึ่งคนพย าย ามจดจ่อและพบว่าพวกเขาอ้ำ อึ้ ง อยู่เสมอเมื่อคุณขอให้พวกเขาทำบางอย่าง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับพวกเขาเมื่อให้คำแนะนำ ขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ ลงไปที่ระดับของพวกเขา มองตาเขาขณะพูด และขอให้พวกเขาบอกทางกลับไปหาคุณเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ยินคุณถูกต้อง อย่าลืมบอกทิศทางให้สั้นและไพเราะ และแยกออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้ซึ่งจะไม่ทำให้เกิ ดความรู้สึกท่วมท้น การรั กษ าคำขอของคุณให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้และจำกัดจำนวนสิ่งที่คุณขอให้เด็กทำในคราวเดียว แสดงว่าคุณกำลังเตรียมเขาหรือเธอให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

ใช้คำชม. ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เด็กที่มีปัญหาในการนั่งนิ่ง ไม่ค่อยให้ความสนใจ และข า ดการควบคุมตนเองจะได้รับผลตอบรับเชิงลบมากมายตลอดทั้งวัน ครูและผู้ปกครองใช้เวลามากมายในการบอกเด็ กเหล่านี้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำผิด และแม้ว่าสิ่ งนี้ไม่ได้ทำโดยเจตนาเสมอไป แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็ก เสนอคำชมในทุกที่ที่ทำได้ และเน้นย้ำสิ่งหนึ่งที่ (หรือมากกว่า) ที่เด็ ก เหล่านี้ทำอย่างถูกต้องในแต่ละวัน จำไว้ว่าท้ายที่สุดแล้ว นักเรียนของคุณต้องการทำให้คุณพอใจในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ และเมื่อคุณใช้เวลาในการรับรู้ถึงความพย าย ามของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ก็สามารถส่งผลดีต่อตนเองได้- ความนับถือ

ละเว้นสิ่งเล็กน้อย ครูทุกคนต้องการให้นักเรียนแสดงพฤติกร ร มที่ดีที่สุด 100 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นความคาดหวังตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีเด็ กที่มีความท้าทายด้านพัฒนาการและความล่าช้า เช่น สมาธิสั้น ออทิสติก และความผิดปกติของการประมวลผลทางประสาทสัมผัสในห้องเรียนของคุณ มุ่งเน้นที่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและไปจากที่นั่น หยุดทำเ รื่ อ งเล็ก น้อย ที่ไม่สำคัญ แล้วโฟกัสไปที่เ รื่ อ งใหญ่แทน

ใจเย็นไว้ เมื่อพูดถึงการสอนเด็ กสมาธิสั้น การสงบสติอารมณ์อาจไม่ง่ายเสมอไป แต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิด ให้งดการตอบสนอง นับถึง 10 แล้วหายใจเข้า จำไว้ว่าเด็ กที่เป็นปัญหาไม่ได้จงใจให้เวลาคุณลำบาก แต่มีช่วงเวลาที่ย ากลำบากและไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไร เป็นแบบอย่างที่ดีและสอนเขาหรือเธอถึงวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับความคับข้องใจ

นักปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า‘ถ้าเด็ กไม่สามารถเรียนรู้วิธีที่เราสอนได้ บางทีเราควรสอนวิธีที่พวกเขาเรียนรู้’ ฉันชอบคำพูดนี้เพราะมันเตื อ นฉันว่าเด็กที่มีความล่าช้าและความย ากลำบากไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข พวกเขาแ ค่ต้องการคนที่เชื่อในตัวพวกเขาและเต็มใจที่จะก้าวไปอีกขั้นเพื่อหาวิธีเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส

ฉันหวังว่าชุดกลยุทธ์ ADHD นี้จะทำให้ ADHD ในห้องเรียนไม่น่ากลัวสำหรับคุณ

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.

Line
Messenger
Messenger
Line
0