ย้อนอดีตคิดถึงพ่อ

“ย้อนอดีตคิดถึงพ่อ”
๒๒ คำสอนเด็กไทย
ปี พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๑๔ เพื่อเชิญไปพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวันเด็ก ๒๕๑๔ เป็นคราวแรก และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติต่อเนื่องมาอีกหลายปี

แชร์เก็บไว้บนความทรงจำให้เด็กไทยได้เรียนรู้คำสอนจากพ่อ

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.

Line
Messenger
Messenger
Line
0