เป็นการฝึกการมองเห็น และการเคลื่อนไหวของร่างกาย ผ่านการเชื่อมโยงสายตากับสมอง หรือ Eyes Brain Sync เพื่อให้เกิดการควบคุมการเคลื่อนไหวประสานกับการมองเห็น

ฝึกSensoryBins ช่วยอะไรให้ลูกได้บ้างหากลูกไวต่อการสัมผัสมากหรือน้อยเกินไป
เด็กที่มีปัญหาเรื่องของ sensory ระบบสัมผัสยังไม่สมบูรณ์ จะมีปัญหาเรื่องของ…

สูตรทำแป้งโดว์ ทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน

หากทำแล้วออกมามีความแข็ง หรือเหนียวติดมือ ไม่เป็นไรนะคะ ทั้งหมดล้วนเป็นการฝึก sensory ให้กับลูก จะเหนียวติดมือบ้าง แข็งไปบ้าง เมื่อลูกได้หยิบจับ นวดปั้น ก็ทำให้ลูกได้รู้จักการสัมผัสที่หลากหลายค่ะ

Matching Sorting 3 Games
ฝึกการแยกภาพเหมือน ขนาดเหมือน และหมวดหมู่สีเหมือนให้กับลูกกันค่ะ เหมาะสำหรับเด็ก 1y-6y การฝึกแยกแยะหมวดหมู่ เป็นพื้นฐานของการฝึกเหตุผล ความน่าจะเป็น และให้สมองได้รับการเรียนรู้จากการเปรียบเทียบแยกแยะได้ดีค่ะ

Line
Messenger
Messenger
Line
0