Shop

Picture to Picture Matching

30.00 ฿

กิจกรรมนี้ส่งเสิรมให้เด็กรู้จักสังเกต เปรียบเทียบความเหมือนและต่างของภาพ คุณแม่สามารถสอดแทรกคำศัพท์ในเด็กเล็กว่าภาพแต่ละภาพคืออะไรได้ เช่น รถสีฟ้า บ้านสีชมพู เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture to Picture Matching

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกต เปรียบเทียบความเหมือนและต่างของภาพ คุณแม่สามารถสอดแทรกคำศัพท์ในเด็กเล็กว่าภาพแต่ละภาพคืออะไรได้ เช่น รถสีฟ้า บ้านสีชมพู เป็นต้น

วิธีการ

ให้ลูกจับคู่ภาพที่เหมือนกัน และใช้ดินสอลากเส้นเชื่อมโยงทั้งสองภาพ ทำจนครบทุกภาพนะคะ

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Picture to Picture Matching”
Review now to get coupon!
You have to agree to the comment policy.