Shop

Picture to Picture Matching

30.00 ฿

Picture to Picture Matching

กิจกรรมนี้ส่งเสิรมให้เด็กรู้จักสังเกต เปรียบเทียบความเหมือนและต่างของภาพ คุณแม่สามารถสอดแทรกคำศัพท์ในเด็กเล็กว่าภาพแต่ละภาพคืออะไรได้ เช่น รั้วบ้านสีน้ำตาล ชุดเด็กผู้หญิงสีชมพู นี่คือเด็กผู้หญิง ผู้ชาย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Picture to Picture Matching

กิจกรรมนี้ส่งเสิรมให้เด็กรู้จักสังเกต เปรียบเทียบความเหมือนและต่างของภาพ คุณแม่สามารถสอดแทรกคำศัพท์ในเด็กเล็กว่าภาพแต่ละภาพคืออะไรได้ เช่น รั้วบ้านสีน้ำตาล ชุดเด็กผู้หญิงสีชมพู นี่คือเด็กผู้หญิง ผู้ชาย เป็นต้น

วิธีการ

1.ให้คุณแม่ตัดภาพออกตามรอยปะ จัดหาถุงหรือแฟ้มใส่แยกกิจกรรมไว้เล่นกันนะคะ

2.สำหรับเด็กเล็ก ให้คุณแม่ชวนลูกมาเล่นจับคู่ภาพกันค่ะ เลือกทีละ 1 คู่ แล้วนำภาพอื่นมาประกอบเป็นทั้งหมด 3 ภาพ เพื่อให้ลูกดูว่าภาพไหนเหมือนกันใน 3 ภาพนี้

3.สำหรับเด็กโต สามารถนำภาพมาให้เลือกคำตอบได้ 2 คู่ขึ้นไป หรือจะทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Picture to Picture Matching”
Review now to get coupon!
You have to agree to the comment policy.